QR CODE ( คิวอาร์โค้ด)

QR CODE

QR CODE ( คิวอาร์โค้ด ) ย่อมาจาก ” Quick Response Code” คือรหัสการค้าของบาร์โค้ดเมตริก เดิมออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมยานยานต์ในประเทศญี่ปุ่น บาร์โค้ดเป็นป้ายสำหรับให้เครื่องอ่านด้วยแสงที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่รหัสติดอยู่

แต่ปัจจุบันรห้ส QRCODE ( คิวอาร์โค้ด ) ได้ถูกนำมาใช้กับธุรกิจหลากหลายขึ้น การระบุสิ่งของ การระบุเวลา การจัดเก็บเอกสาร การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

รหัสคิวอาร์โค้ด ประกอบด้วยโมดูลสีดำจัดวางเป็นกริดบนพื้นหลังสีขาว ซึ้งสามารถอ่านค่าได้ด้วยเครื่องมืออ่านภาพ เช่นกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ ถูกแปลความหมายออกมาอย่างเหมาะสม และถอดรหัสที่นำเสนอเป็นภาพได้ข้อมูลตามที่ต้องการ

มาตรฐาน QR CODE ของไทยมีความน่าเชื่อถือขนาดไหน?

ในประเทศไทย QR CODE ใช้มาตรฐานของ EMV QR CODE ซึ่งผู้ให้บริการของไทยร่วมกันพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกการชำระเงินให้กับประชาชน

รูปแบบ การชำระเงินด้วยสแกนQRCODE มี 2 รูปแบบ

  • คิวอาร์โค้ด แบบไม่เปลี่ยนแปลง ( Static ) QRCODE ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ร้านค้าจะติด คิวอาร์โค้ด ไว้ที่ร้านค้าหรือตัวสินค้า ลูกค้าจะเป็นคนกรอกราคาค่าสินค้าเองหรือกรอกราคาตามที่ร้านค้ากำหนด
  • คิวอาร์โค้ด แบบเปลี่ยนแปลง ( Dynamic ) QRCODE ที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อร้านค้ามีสินค้าหลากหลายและราคาที่แตกต่างกัน ร้านค้าจะสร้าง QRCODE เอง มีราคาที่แน่นอน ลูกค้าไม่ต้องกรอกราคา ราคาจะขึ้นเองเมื่อลูกค้าสแกนQRCODE

การชำระเงินด้วยสแกน QR CODE ( กล่อง QR CODE ) ดีอย่างไร ?

  • สะดวก ใช้งานง่าย
  • ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสดและบัตรเครดิต
  • ระบบได้มาตรฐานจึงมั่นใจได้ว่าการชำระเงินถูกต้องและปลอดภัย
  • รองรับสังคมไร้เงินสด ” Cashless Society “
QRCode

สรุป

QR CODE ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

KP QRCODE PAYMENT ให้บริการเชื่อมต่อ API การชำระเงินด้วย QRCODE กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้าสแกนQRCODE ตู้น้ำมันQRCODE เก้าอี้นวดQRCODE ฯลฯ เป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระเงินให้กับลูกค้า เพิ่มโอกาสและเพิ่มยอดขายในธุรกิจฯของท่าน

Loading