รู้จักบริษัทฯ

บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 0135555008189 โดยนายสมจินต์ เวชาวรกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด เริ่มต้นธุรกิจจากตู้เติมเงินหยอดเหรียญสบายดีและสินค้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เรามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจกว่า 10 ปี ทำให้เราเชี่ยวชาญการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

เนื่องจากปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. 2563 ) เกิดการระบาดของเชื้อโรคโคโลน่าซึ่งสร้างความเสียหายต่อธุรกิจและชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั่วโลกได้หาทางป้องกันโดยออกมาตรการณ์ การเว้นระยะห่างทางสังคมและลดการสัมผัสพื้นผิวต่างๆ ร่วมถึงการสัมผัสกันขณะทำการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

ระบบการชำระเงินจึงได้เปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต เพื่อลดการสัมผัสจึงได้เปลี่ยนมาเป็นการชำระเงินด้วย QR CODE ซึ่งสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการชำระเงินและลดความยุ่งยากในการพกพาเงินสดและบัตรเครดิต

ทางบริษัทฯได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจึงพัฒนาระบบการชำระเงินด้วย QR CODE ออกมาใช้กับสินค้าหยอดเหรียญของเรา ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงต่อยอดไปยังสินค้าอื่นๆ เช่น ศูนย์อาหาร ( FOOD CENTER ) , ลานจอดรถชำระด้วย QR CODE เป็นการพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและรองรับสังคมไร้เงินสดในอนาคต ( Cashless Society ) อีกด้วย

วิสัยทัศน์ ( VISION )

  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็คทรอนิคส์ ( E-Money )
  • สร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาประหยัด
  • ออกแบบสินค้าให้ทันสมัยตอบสนอง Life Style ของคนรุ่นใหม่
  • มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ลดการใช้พลาสติกและกระดาษ

Loading